ติวกฎหมายอาจารย์สุชาติ

สำนักติวที่มีสถิติของผู้สอบได้สูงที่สุดในประเทศ


  • โฆษณา

เกี่ยวกับ อ.สุชาิติ

โดย อ.สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม อดีตผู้พิพากษา สำนักติวกฎหมายรุ่งทรัพยธรรม
รีบสมัครด่วน โอกาสของท่านมาถึงแล้ว (จะอ่านมากไปทำไม ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปแล้ว การสอบได้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านอีกต่อไป)
มีสถิติของผู้สอบได้สูงที่สุดในประเทศ เป็นที่ยอมรับของผู้ศึกษาทั่วไป
เน้นส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย การจดจำหลักกฎหมายที่สำคัญโดยไม่ต้องจดจำมากไป
วิเคราะห์คำพิพากษาที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วิเคราะห์ปัญหาในข้อสอบ เน้นให้เข้าใจถึงหลักการวินิจฉัยและเทคนิคการคิดวินิจฉัย
สอนเทคนิคการตอบข้อสอบ ฝึกการเขียนตอบจริง
สอนเทคนิควิเคราะห์หารคำตอบเมื่อจำหลักกฎหมายไม่ได้
และเทคนิคพิเศษอื่นที่ท่านไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ระหว่างติวมีช่วงเวลาพิเศษสำหรับติวเข้มและฟื้นฟูผู้ยังไม่เข้าใจหลักกฎหมายดีพอและยังเขียนตอบไม่ดีพอ
มีเอกสารประกอบการติวแจกฟรี
ติวในห้องปรับอากาศ ที่จอดรถกว้างขวาง
รอบติวสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่)
เริ่มติว 26 กันยา 2552 จนถึงวันสอบ
เสาร์ รอบเช้า 8:30-11:00 รอบบ่าย 13:00-15:30
อาทิตย์ รอบเช้า 8:30-11:00 รอบบ่าย 13:00-15:30 รอบเย็น 15:30-18:00
รอบพิเศษ   วันจันทร์  19:30-22:00
รอบติวสอบ อัยการผู้ช่วย
เริ่มติว 26 กันยา 2552 จนถึงวันสอบ
เสาร์ รอบเย็น 15:30-18:00
รับจำกัดเพียง 70 คนต่อรอบ
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  หากยังสอบไม่ได้ลงทะเบียนซ้ำเพียง 3,000 บาท จนกว่าจะสอบได้
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:00-14:00 ที่
สำนักติวกฎหมายรุ่งทรัพยธรรม
ชั้น 2  อาคารศรีสุข  (ข้างตึกช้างฯ)
ถนน พหลโยธิน ซอย 26
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
โทร 086-806-5164, 081-398-7516
หมายเหตุ  ขณะนี้กำลังติวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก   สนใจติดต่อด่วน!!!

อ.สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม อดีตผู้พิพากษา

ผลงานทางวิชาการ

1. สู้ความอาญา

2. คดียาเสพติด

3. เคล็ดลับและเทคนิคอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา

4. แก่นหลักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หุ้นส่วนบริษัท

5. ย่อหลักหนี้ละเมิด

6. ย่อหลักทรัพย์ นิติกรรมสัญญา

7. ย่อหลักซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์

8. ย่อหลักยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

9. ย่อหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

10. ย่อหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

11. ย่อหลักตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย

12. 7 วันสอบ

โฆษณา
 
%d bloggers like this: